Leveringsvoorwaarden

U ontvangt van ons tijdens het eerste gesprek een opdrachtformulier met kostenraming, voorzien van de leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, Dossiernummer 2011/9.Leveringsvoorwaarden Ave Verum U kunt hier de leveringsvoorwaarden downloaden