Leveringsvoorwaarden

U ontvangt van ons tijdens het eerste gesprek een opdrachtformulier met kostenraming, voorzien van de leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, Dossiernummer 2011/9.

Leveringsvoorwaarden Ave Verum U kunt hier de leveringsvoorwaarden downloaden


Privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming)


Ave Verum uitvaartzorg gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van u en uw dierbare overledene. Het betreft gegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de benodigde taken. Er worden geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekt, alleen die gegevens die in het kader van de uitvaart en/of de wet noodzakelijk danwel verplicht zijn. De persoonlijke gegevens worden optimaal beveiligd (ook digitaal).