Nijmegen, Lent, Waalsprong, Beek-Ubbergen
en Berg en Dal

Opbaring

In uw eigen vertrouwde omgeving geeft u uzelf de ruimte om op een natuurlijke manier afscheid te nemen. Thuis, in huiselijke kring, is er rust om op eigen wijze samen te zijn en een persoonlijke sfeer te creëren.

Rouwcentrum Nijmegen

Rouwcentrum Nijmegen Het rouwcentrum aan de Burgemeester Daleslaan 27 in Nijmegen staat ter beschikking voor de dienstverlening van Ave Verum uitvaartzorg. Dit kan een alternatief zijn als u thuis niet de mogelijkheid heeft of thuis geen opbaring wilt.

Begraaf- en Gedenkpark Heilig Land Stichting te Heilig Landstichting (bij Nijmegen)

Begraafplaats Heilig Landstichting Op de ‘Heilig Land Stichting’ komen begraven, gedenken, cultuur en natuur op bijzondere wijze samen. Ook nu is dit voor velen nog een van de redenen om op deze bijzondere natuurbegraafplaats een plaatsje uit te zoeken. Niet alleen voor katholieken, maar voor iedereen die zich er ‘thuis’ voelt, is er een plekje ergens tussen de cipressen of het loofbos in het begraafpark.
www.heiliglandstichting.com

Begraafplaats Rustoord

Begraafplaats Rustoord Begraafplaats Rustoord werd in 1897 in gebruik genomen. Inmiddels, ruim honderd jaar later, zijn er ruim zesduizend graven. Hier zijn mensen met verschillende religies en nationaliteiten begraven. En sinds medio 2007 heeft Rustoord, als een van de weinige begraafplaatsen in Nederland, bovengrondse graven.
www.begraafplaats-rustoord.nl
Begraafplaats Jonkerbos

Begraafplaats Jonkerbos Hoewel Jonkerbos van origine een Rooms-katholieke begraafplaats is, zijn alle gezindten welkom. Iedereen kan hier worden begraven, ongeacht de geloofsovertuiging. De 8 hectare ruime en parkachtige opzet nodigt uit tot een wandeling, maar geeft u ook de rust om aan een graf stil te staan en een leven te overdenken.
www.begraafplaatsennijmegen.nl

Begraafplaats Vredehof

Begraafplaats Vredenhof Begraafplaats Vredehof aan de Weg door Jonkerbos is een overzichtelijke gemeentelijke begraafplaats die ruimtelijk oogt. Groene grasvelden met langs de randen graven bieden een weidse blik. Brede verharde paden maken de begraafplaats goed toegankelijk, ook voor wie minder goed ter been is. De aula biedt gelegenheid tot een dienst of samenkomst. De begraafplaats heeft ook een islamitisch gedeelte.
www.begraafplaatsennijmegen.nl

Begraafplaats Daalseweg

Begraafplaats Daalseweg Deze Rooms-katholieke begraafplaats uit 1885 biedt een laatste rustplaats aan vele bekende Nijmegenaren en Nijmeegse families. Onder een dak van bladeren zorgen de vele oude grafmonumenten gelegen tussen statige bomen voor het monumentale karakter van de begraafplaats. Om dat karakter te bewaren heeft aan de randen van de begraafplaats geen intensief onderhoud meer plaats. De padenstructuur wordt daardoor vager, maar natuurlijk groen krijgt meer lucht. Sinds 1995 worden hier weer nieuwe graven uitgegeven, waardoor er een spannende mengeling van heden en verleden ontstaat. www.begraafplaatsennijmegen.nl

Begraafplaats Graafseweg

Begraafplaats Graafseweg Nijmegen Lange tijd zijn er geen graven meer uitgegeven. De belangstelling voor de mogelijkheden neemt echter sinds enkele jaren weer toe. Vooral ook van bewoners van Nijmegen-West. Gelukkig is het hier nu weer mogelijk om dicht bij huis te begraven. www.begraafplaatsennijmegen.nl

Begraafplaats Visveldsestraat

Begraafplaats Visveldsestraat De algemene begraafplaats aan de Visveldsestraat in Lent is in de jaren tachtig van de vorige eeuw aangelegd door de gemeente Elst. Nadat Lent bij de gemeente Nijmegen werd gevoegd, viel ook deze begraafplaats onder de hoede van de gemeente Nijmegen. Sinds 2000 valt deze begraafplaats daarom onder beheer van de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen. De locatie voorziet in ongeveer 250 plaatsen, waarin men op rij wordt begraven. De graven zijn momenteel nog niet allemaal bezet. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om urnen bij te zetten. www.begraafplaatsennijmegen.nl


Crematoria

Crematorium Jonkerbos Crematorium Jonkerbos heeft twee aula's: de Boszaal en de Jonkerzaal. De Boszaal biedt een zitplaats aan ca. 135 mensen. De Jonkerzaal heeft een intiemer karakter en biedt aan zo’n 35 personen een zitplaats. Alleen de grote aula – de Boszaal, biedt de mogelijkheid om de kist tijdens de plechtigheid te laten dalen. De kist kan natuurlijk ook blijven staan, zodat de aanwezigen langs de kist kunnen gaan voor een laatste afscheid. www.crematoriumjonkerbos.nl


Crematorium Beuningen Crematorium Rijk van Nijmegen te Beuningen kent twee aula's. De aula’s en koffiekamers zijn zowel geschikt voor grote als kleine groepen. De grote aula biedt ruimte voor 500 bezoekers; er zijn 200 zitplaatsen en 300 staanplaatsen. In de kleine aula kunnen kunnen 50 personen worden ontvangen. Er is een urnenmuur in het crematorium, maar ook op het omliggende terrein zijn verschillende voorzieningen getroffen voor asbestemming, zoals een overdekte urnenmuur, een gedenkstenenrand, twee strooivelden en een kinderhofje. www.yardencrematoriumbeuningen.nl

Crematorium Waalstede beschikt over twee aula’s, een grote aula met 150 zitplaatsen en ruim 250 staanplaatsen, en een kleine aula met een capaciteit van maximaal 30 personen, deze kleine aula is door zijn flexibele indeling zeer geschikt voor een intiem huiskamer afscheid. Er zijn in totaal drie koffiekamers, twee hiervan zijn aan elkaar te schakelen voor grote uitvaarten tot 400 personen. Deze twee koffiekamers beschikken tevens over een terras. www.delacrematoriumnijmegen.nl


Ave Verum uitvaartzorg
telefoon   026 - 361 24 14