Opbaren thuis of elders?

Na de verzorging en het kleden van uw dierbare overledene, eventueel samen met u, gaan we hem of haar opbaren of verplaatsen naar de plek waar hij of zij de komende dagen zal verblijven. Met een opbaring in uw eigen vertrouwde omgeving geeft u uzelf de ruimte om op geheel eigen wijze afscheid te kunnen nemen van uw geliefde. U kunt dan op elk gewenst moment nog samen zijn. De opbaring kan op een geliefde plek plaatsvinden; bijvoorbeeld in een atelier. U kunt ervoor kiezen om op bed op te baren, op een opbaarplateau of in een uitvaartkist. Of een combinatie van een bedopbaring en kistopbaring. Het is ook mogelijk om uw geliefde eerst een paar dagen thuis op te baren om hem of haar daarna over te laten brengen naar een uitvaartcentrum, zodat daar het rouwbezoek kan plaatsvinden.

Vaak kan er ook op een eigen kamer in het verzorgingshuis opgebaard worden.

Opbaren met koelapparatuur

In de meeste situaties wordt gebruik gemaakt van koelapparatuur. Bij een bedopbaring wordt het lichaam rechtstreeks gekoeld door de koelplaat. Bij een kistopbaring wordt de koeling onder de kist geplaatst.

Thanatopraxie (lichte balseming)

Sinds 1 januari 2010 is in Nederland een lichte balseming toegestaan. Wij kunnen u hierover informeren en indien gewenst zorgen dat de overledene gebalsemd wordt door een erkende thanatopracteur. Het balsemen wordt gezien als een aanvulling op de huidige opbaarmogelijkheden, voor situaties waarin een langere periode overbrugd moet worden tussen overlijden en de uitvaart, of wanneer men geen koelelement wenst. De balseming kan thuis plaatsvinden.

Bio Sac 200

Sinds kort is er ook de mogelijkheid om zonder koelapparatuur op te baren. Dan worden er, na reiniging van het lichaam, twee of drie bio-zakjes op het lichaam gelegd. De Bio Sac 200 bestaat uit twee hoofdbestanddelen: actieve koolstof en geïmpregneerde klei.

Opbaren in een rouwcentrum

Indien u er voor kiest om op te baren in een rouwcentrum, zullen wij daar waar mogelijk en wenselijk de verzorging van uw dierbare overledene thuis doen, eventueel samen met u, om daarna de overbrenging naar het rouwcentrum te verzorgen en begeleiden. Wij kunnen gebruik maken van diverse uitvaartcentra.

opbaren-ave-verum-uitvaartzorg

Direct contact?

06 – 22 10 18 59

0622101859

info@ave-verum.nl