Over Ave Verum

Persoonlijke uitvaartverzorging sinds 1999

In 1999 ben ik samen met Ans Hovius in Amsterdam gestart met ´Ans Hovius en Carolien van Wijchen, Begrafenis en Crematie´, een kleinschalige en onafhankelijke uitvaartonderneming. Door eigen ervaringen werden wij gemotiveerd om een nieuwe, persoonlijke en eigentijdse dienstverlening aan te bieden met meer aandacht en tijd voor de mensen.

In die tijd waren er nog maar weinig kleinschalige, vernieuwende uitvaartondernemingen. In 1995 zijn een paar ´uitvaartvernieuwers´ in Amsterdam gestart om de uitvaartbranche een nieuwe impuls te geven. Er was zoveel meer mogelijk en het kon zoveel persoonlijker dan wat ze om zich heen zagen. De tijd was rijp voor verandering en het Netwerk Uitvaartvernieuwers (NU) werd opgericht. Het netwerk had als doelstelling het vernieuwen van de uitvaartgebruiken in Nederland en bood inspiratie, steun en een mogelijkheid tot ontmoeten aan uitvaartvernieuwers. Er kwamen meer uitvaartondernemers die persoonlijke aandacht belangrijker vonden dan efficiëntie en etiquetten. Er werd buiten de gebaande paden gedacht om mensen in de gelegenheid te stellen hun afscheid persoonlijk vorm te geven. Ave Verum is sinds 1999 lid van het NU.

De eerste jaren in Amsterdam werkte ik part-time in het bedrijf, maar sinds we in 2007 zijn verhuisd naar de regio Arnhem werk ik full-time als uitvaartbegeleidster. Deze regio is mij bekend omdat ik geboren en getogen ben in Berg en Dal bij Nijmegen en lange tijd werkzaam ben geweest voor de gemeente Arnhem. In die tijd woonde ik in Oosterbeek, een korte tijd in Arnhem en daarna in Velp.

Naast Arnhem hebben wij inmiddels ook uitvaarten mogen verzorgen in de regio Nijmegen.

Omdat Ans zich in 2016 heeft teruggetrokken uit ons bedrijf, werk ik vanaf die tijd samen met andere zelfstandige uitvaartbegeleidsters.

Persoonlijk, warm en informeel

Mijn eigen ervaringen van verlies heb ik in het werk kunnen integreren. Dat wat ik zelf voelde en wilde doen voor mijn geliefden, kan ik nu aanbieden aan andere families. Mijn verleden als maatschappelijk werkster, communicatieadviseur en projectmanager kan ik verenigen in dit mooie werk.

Het is bijzonder en intiem om zo dicht bij een familie te mogen komen en hen te mogen begeleiden om samen toe te werken naar een persoonlijk, passend en liefdevol afscheid, waar men ondanks het verdriet toch met een goed gevoel op terug kan kijken.

Ave Verum werkt samen met zeer betrouwbare en deskundige mensen die o.a. assisteren met verzorgen en overbrengen en met professionele chauffeurs en eventuele dragers op de dag van de uitvaart. Ook kan iedereen een beroep op ons doen, ongeacht het type verzekering of de plaats van overlijden. Daarbij respecteren wij wensen en gebruiken vanuit diverse tradities, religies en culturen.

Carolien van Wijchen

Direct contact?

06 – 22 10 18 59

0622101859

info@ave-verum.nl