Waar is Ave Verum werkzaam?

Vanuit Rozendaal begeleidt Ave Verum Uitvaartzorg uitvaarten in de volgende regio’s:

Natuurbegraafplaats Heidepol te Arnhem – Ede

Natuurbegraafplaats Heidepol is 17 hectare groot, gelegen tussen Arnhem en Ede aan de rand van het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Het terrein is zeer gevarieerd, met dennen- en loofbomen, mooie afwisselende bosranden en open velden met heide, kruidenakkers en bloemenweides. De graven zijn overal mogelijk: op open plekken, bij een boom of langs de rand van het bos. Een eeuwigdurende rustplaats zonder grafmonument, een onderhoudsvrij natuurgraf in een natuurlijke omgeving. Het is een mooi en bijzonder alternatief voor begraven én cremeren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.heidepol.nl

Begraafplaats Moscowa te Arnhem

De bekendste begraafplaats in Arnhem is Moscowa. Begraafplaats Moscowa heeft een algemeen, een rooms-katholiek en een islamitisch gedeelte. Het al meer dan 125 jaar oude begraafpark kenmerkt zich door een fraaie ligging, een monumentaal karakter en een grote verscheidenheid aan groen. Bij het eigen graf kunt u de vorm van het monument grotendeels zelf bepalen. Moscowa is echter een monumentale begraafplaats; op bepaalde plaatsen moet het gedenkteken dan ook passen in de monumentale omgeving. Ongeacht uw woonplaats, kunt u voor Moscowa kiezen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.moscowa.nl

Crematoria

Moscowa heeft twee aula’s; de Lindenzaal en de Berkenzaal. Crematieplechtigheden vinden meestal plaats in de Lindenzaal. Deze aula beschikt over ongeveer 145 zitplaatsen. In de Lindenzaal is een orgel aanwezig.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.moscowa.nl

Crematorium Dieren beschikt over twee aula’s: de Veluwezaal met ongeveer 200 zitplaatsen, en de IJsselzaal met ruim vijftig zitplaatsen. Er zijn twee condoleanceruimten en twee aparte familiekamers. Crematorium Dieren heeft ook een aula in de open lucht: de Eikenhof. Er zijn ongeveer vijftig zitplaatsen en ook hier kan muziek worden verzorgd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.crematoriumdieren.nl

Begraafplaats Heiderust te Rheden

Begraafplaats Heiderust is een algemene begraafplaats. Dit houdt in dat de begraafplaats openstaat voor alle geloofs- en levensovertuigingen. Het beschikt daarnaast over een rooms-katholiek en een joods gedeelte. Dit is de grootste begraafplaats van de gemeente Rheden. Begraafplaats Heiderust beschikt verder over diverse mogelijkheden om urnen te plaatsen en over een veld om as te verstrooien. In 2015 is aan de Velpse kant een plek ingericht als natuurbegraafplaats. Deze graven gaan uiteindelijk op in de natuur. Er zijn geen herinneringsmonumenten aanwezig, hoogstens een boomschijf met inscriptie.
Verder is er een speciale plek op de begraafplaats voor het houden van een openluchtbijeenkomst. Is het onverwachts toch slecht weer dan kan altijd uitgeweken worden naar de aula op de begraafplaats. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.begraafplaatsrheden.nl

Begraafplaats Rosendael te Rozendaal

Op de begraafplaats Rosendael kunnen zowel inwoners van Rozendaal als personen die elders wonen worden begraven. Er worden twee soorten graven uitgegeven: graven voor onbepaalde tijd en graven voor bepaalde tijd (te weten 20 jaar met recht van verlenging). Er zijn ook urnengraven voor onbepaalde en bepaalde tijd. Een graf voor bepaalde tijd kan door iedereen worden verworven, een graf voor onbepaalde tijd kan alleen worden verworven door Rozendalers of oud-Rozendalers. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.rozendaal.nl/Inwoners/Begraven_op_Rozendaal

Begraafplaats Moscowa te Arnhem

Begraafplaats Moscowa heeft een algemeen, een rooms-katholiek en een islamitisch gedeelte. Het al meer dan 125 jaar oude begraafpark kenmerkt zich door een fraaie ligging, een monumentaal karakter en een grote verscheidenheid aan groen. Bij het eigen graf kunt u de vorm van het monument grotendeels zelf bepalen. Moscowa is echter een monumentale begraafplaats; op bepaalde plaatsen moet het gedenkteken dan ook passen in de monumentale omgeving. Ongeacht uw woonplaats, kunt u voor Moscowa kiezen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.moscowa.nl

Begraafplaats Imboslaan te Dieren

Algemene Begraafplaats Imboslaan ligt binnen de bebouwde kom van Dieren. Ook hier zijn mogelijkheden om as te verstrooien en urnen te plaatsen. Een gedeelte van begraafplaats Imboslaan is ingericht als natuurbegraafplaats. Kenmerkend voor dit gedeelte is dat er wordt gestreefd naar een natuurlijke aanblik, waarbij de graven opgaan in de omgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.begraafplaatsrheden.nl

Crematoria

Moscowa heeft twee aula’s; de Lindenzaal en de Berkenzaal. Crematieplechtigheden vinden meestal plaats in de Lindenzaal. Deze aula beschikt over ongeveer 150 zitplaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.moscowa.nl

Crematorium Dieren beschikt over twee aula’s: de Veluwezaal met ongeveer 200 zitplaatsen, en de IJsselzaal met ongeveer zestig zitplaatsen. Er zijn twee condoleanceruimten en twee aparte familiekamers. Crematorium Dieren heeft ook een aula in de open lucht: de Eikenhof. Er zijn ongeveer vijftig
zitplaatsen en ook hier kan muziek worden verzorgd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.crematoriumdieren.nl

Rouwcentrum Nijmegen

Het rouwcentrum aan de Burgemeester Daleslaan 27 in Nijmegen staat ter beschikking voor de dienstverlening van Ave Verum uitvaartzorg. Dit kan een alternatief zijn als u thuis niet de mogelijkheid heeft of thuis geen opbaring wilt.

Begraaf- en Gedenkpark Heilig Land Stichting te Heilig Landstichting (bij Nijmegen)

Op de ‘Heilig Land Stichting’ komen begraven, gedenken, cultuur en natuur op bijzondere wijze samen. Ook nu is dit voor velen nog een van de redenen om op deze bijzondere natuurbegraafplaats een plaatsje uit te zoeken. Niet alleen voor katholieken, maar voor iedereen die zich er ‘thuis’ voelt, is er een plekje ergens tussen de cipressen of het loofbos in het begraafpark. Voor meer informatie: www.heiliglandstichting.com

Begraafplaats Rustoord

Begraafplaats Rustoord werd in 1897 in gebruik genomen. Inmiddels, ruim honderd jaar later, zijn er ruim zesduizend graven. Hier zijn mensen met verschillende religies en nationaliteiten begraven. En sinds medio 2007 heeft Rustoord, als een van de weinige begraafplaatsen in Nederland, bovengrondse graven. Voor meer informatie: www.begraafplaats-rustoord.nl

Begraafplaats Jonkerbos

Hoewel Jonkerbos van origine een Rooms-katholieke begraafplaats is, zijn alle gezindten welkom. Iedereen kan hier worden begraven, ongeacht de geloofsovertuiging. De 8 hectare ruime en parkachtige opzet nodigt uit tot een wandeling, maar geeft u ook de rust om aan een graf stil te staan en een leven te overdenken. Voor meer informatie: www.begraafplaatsennijmegen.nl

Begraafplaats Vredehof

Begraafplaats Vredehof aan de Weg door Jonkerbos is een overzichtelijke gemeentelijke begraafplaats die ruimtelijk oogt. Groene grasvelden met langs de randen graven bieden een weidse blik. Brede verharde paden maken de begraafplaats goed toegankelijk, ook voor wie minder goed ter been is. De aula biedt gelegenheid tot een dienst of samenkomst. De begraafplaats heeft ook een islamitisch gedeelte. Voor meer informatie: www.begraafplaatsennijmegen.nl

Begraafplaats Daalseweg

Deze Rooms-katholieke begraafplaats uit 1885 biedt een laatste rustplaats aan vele bekende Nijmegenaren en Nijmeegse families. Onder een dak van bladeren zorgen de vele oude grafmonumenten gelegen tussen statige bomen voor het monumentale karakter van de begraafplaats. Om dat karakter te bewaren heeft aan de randen van de begraafplaats geen intensief onderhoud meer plaats. De padenstructuur wordt daardoor vager, maar natuurlijk groen krijgt meer lucht. Sinds 1995 worden hier weer nieuwe graven uitgegeven, waardoor er een spannende mengeling van heden en verleden ontstaat. Voor meer informatie: www.begraafplaatsennijmegen.nl

Begraafplaats Graafseweg

Lange tijd zijn er geen graven meer uitgegeven. De belangstelling voor de mogelijkheden neemt echter sinds enkele jaren weer toe. Vooral ook van bewoners van Nijmegen-West. Gelukkig is het hier nu weer mogelijk om dicht bij huis te begraven. Voor meer informatie: www.begraafplaatsennijmegen.nl

Begraafplaats Visveldsestraat

De algemene begraafplaats aan de Visveldsestraat in Lent is in de jaren tachtig van de vorige eeuw aangelegd door de gemeente Elst. Nadat Lent bij de gemeente Nijmegen werd gevoegd, viel ook deze begraafplaats onder de hoede van de gemeente Nijmegen. Sinds 2000 valt deze begraafplaats daarom onder beheer van de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen. De locatie voorziet in ongeveer 250 plaatsen, waarin men op rij wordt begraven. De graven zijn momenteel nog niet allemaal bezet. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om urnen bij te zetten. Voor meer informatie: www.begraafplaatsennijmegen.nl

Crematoria

Crematorium Jonkerbos heeft twee aula’s: de Boszaal en de Jonkerzaal. De Boszaal biedt een zitplaats aan ca. 135 mensen. De Jonkerzaal heeft een intiemer karakter en biedt aan zo’n 35 personen een zitplaats. Alleen de grote aula – de Boszaal, biedt de mogelijkheid om de kist tijdens de plechtigheid te laten dalen. De kist kan natuurlijk ook blijven staan, zodat de aanwezigen langs de kist kunnen gaan voor een laatste afscheid. Voor meer informatie: www.crematoriumjonkerbos.nl

Crematorium Rijk van Nijmegen te Beuningen kent twee aula’s. De aula’s en koffiekamers zijn zowel geschikt voor grote als kleine groepen. De grote aula biedt ruimte voor 500 bezoekers; er zijn 200 zitplaatsen en 300 staanplaatsen. In de kleine aula kunnen kunnen 50 personen worden ontvangen. Er is een urnenmuur in het crematorium, maar ook op het omliggende terrein zijn verschillende voorzieningen getroffen voor asbestemming, zoals een overdekte urnenmuur, een gedenkstenenrand, twee strooivelden en een kinderhofje. Voor meer informatie: www.yardencrematoriumbeuningen.nl

Crematorium Waalstede beschikt over twee aula’s, een grote aula met 150 zitplaatsen en ruim 250 staanplaatsen, en een kleine aula met een capaciteit van maximaal 30 personen, deze kleine aula is door zijn flexibele indeling zeer geschikt voor een intiem huiskamer afscheid. Er zijn in totaal drie koffiekamers, twee hiervan zijn aan elkaar te schakelen voor grote uitvaarten tot 400 personen. Deze twee koffiekamers beschikken tevens over een terras. Voor meer informatie: www.delacrematoriumnijmegen.nl

Vaak worden wij ingeschakeld door families die eerder met ons kennis hebben gemaakt. Hierdoor krijgen wij regelmatig opdrachten uit andere delen van Nederland. Ave Verum uitvaartzorg verzorgt begrafenissen en crematies op uiteenlopende locaties. Ook als de uitvaart buiten de provincie Gelderland valt, kunt u gebruik maken van onze dienstverlening.
Wij hebben goede relaties met andere uitvaartondernemers met een gelijke manier van werken.

Of het gaat om Begraafplaats Zorgvlied of De Nieuwe Ooster in Amsterdam, Begraafplaats en Crematorium Westerveld in Driehuis-Velsen (kuststreek), Den en Rust in Bilthoven, Oud Eyk en Duin in Den Haag, of Begraafplaats Heilig Land Stichting te Heilig Land stichting, wij hebben ervaring op diverse plaatsen in het land.
Of kiest u voor Natuurbegraafplaats Bergersbos in St. Odilienberg (Limburg) of de Natuurbegraafplaats in Hoog Soeren? Als u wilt dat wij voor u de uitvaart verzorgen, nemen wij daarvoor de tijd.

werkgebied-ave-verum

Direct contact?

06 – 22 10 18 59

0622101859

info@ave-verum.nl